Menu
Day Sec: 9:00 A.M.- 01.40 P.M. ; Eve Sec : 01:50 P.M. - 06:15 P.M.

04364-289426

Administrative Staff (SF)

 

1 Mr. I. Arputharaj
2 Mr. A. Selvaraj
3 Mr. S. Manoharan, M.Com., M.Phil.,
4 Mrs. A. Kokila
5 Mr. W. Selvaraj
6 Mr. M. Arputharaj
7 Mrs.M. Selvi
8 Ms. W. Sivasankari
9 Mrs. V. Rajam
10 Mrs. E. Indirani
11 Mrs. P. Stellabai
12 Mr.P. Vincent Rajendran
13 Mr. S. David Daniel
14 Mr. T. Arumainayagam Edwinraj
15 Mr. S. Jennis Premkumar
16 Mrs. S. Perinpam
17 Mrs.J. Gnanadeepam
18 Mr. R. Alagirisami
19 Mrs. Y. Jeyamary
20 Mr.D. Gnanadavid Selvakumar, B.A., C.P.Ed.,
21 Mrs. A.T. Esther Devakirubai
22 Mr. B. Jacob Rajan
23 Miss. M. Latha
24 Miss. J. Roselind Mary, M.A., PGDCA.,
25 Mr.K. Augustin Arputharaj, M.Com
26 Mrs. S. Ruby
27 Mr. P. Asirvatham
28 Mrs.W. Packiyam
29 Mr. D. Davidson Vijayakumar
30 Mrs.S. Vijaya
31 Mr. J. Dinesh Kumar
32 Mrs. Lilly Hema
33 Mrs. T. Pushbam
34 Mrs. G. Jayanthi
35 Mrs. J. Selvi
36 Mrs. D. Kasthuri
37 Mrs. S. Prince
38 Mrs. R. Joice Thilagavathi
39 Mrs. R. Mary
40 Mr. Perumal
DEPUTATION FROM TELC CENTRAL OFFICE
1 Mrs. A. Jayapackiyavathy
2 Mr.A. Tamilarasan
3 Er. Stephen Jesu Gunaseelan
4 Mr. B. Joshua Maclinraj